За нас

Здравето ни е измеримо в 3 компонента - физическо, емоционално, ментално. Обикновено концентрираме вниманието си върху конкретен аспект от здравето си - най-често това е физическият. Всъщност, дори когато се ангажираме с физическото си здраве, най-често вниманието ни е върху отделен сегмент от физическото си здраве...опорно-двигателен апарат,...сърдечно-съдова система и т.н. Така губим общия поглед за себе си и баланса в цялостната хармония на нашето състояние. СЕММАхелт съществува с цел да помага на хората да осъзнават себе си в различните аспекти на своето съществуване - от микробиологичния баланс и функциите на системите в организма до духовно-емоционалните ни възприятия. 

Център за Неконвенционална Терапия Семма

За всеки клиент е важно да разбира и осъзнава, че неконвенционалните методи не претендират да заместват конвенционалната медицина и по никакъв начин не заместват лечението и предписанията дадени от лекуващия лекар! Услугите по неконвенционални методи за подобряване на здравето се ползват от клиентите по собствен избор и на собствена отговорност! Център за Неконвенционална Терапия Семма не поема отговорност за личното здраве на клиентите и не замества лекарски препоръки! Изпълнението или неизпълнението, начина и честотата на изпълнение на съветите и препоръките, дадени в Център за Неконвенционална Терапия Семма, са изцяло лична отговорност на клиента!

Image
Image