Прегледи и Скрийн Тестинг

Прегледи

Провеждане на общи и конкретни прегледи с цел получаване на обща информация за състоянието на преглеждания, както и преглед по конкретни оплаквания.
 

Скрийн Тестинг

Преглед с цел получаване на обща информация за цялостоно физическо състояние на клиента - витамини, минерали, общо състояние на органите и системите на тялото.
  

 

 

Цени

Услуги

 

  • Пълен Честотен Преглед (включва задълбочен честотен тест за изследване на паразити, вируси, бактерии. Отнема до 2 часа) 130.00 лв
  • Първи Пълен Преглед (Общ преглед, който включва и бърз скрийн тест за общото състояние на клиента – всички системи на тялото, витамини, минерали, органи и също така общо състояние и оплаквания. Завършва с препоръки по отношение на потенциални проблеми) 70.00 лв
  • Първи Специфичен Преглед (Конкретен Преглед по Конкретно Оплакване) 50.00 лв
  • Първи Общ Бърз Скрийн Тестинг (бърз скрийн тест за общото състояние на клиента – всички системи на тялото, витамини, минерали, органи) 40.00 лв
  • Вторичен Преглед/Терапия (без уреди) 30.00 лв
  • Вторичен Преглед и Терапия (вкл. Един Сеанс с Уреди/Тейпинг) 40.00 лв