Владислав Райков

Владислав Райков

Д-р

Специалист

Ортопед-Травматолог

Контакти

+359 884 809 652

office@semma-health.com

Обща Информация

Ортопед-Травматолог - VITA Hospital/NeoClinic

Сертифициран лекар специалист по ортопедия и травматология / специалност от лекарска камара Нордрайн Германия и призната в България от Министъра на здравеопазването /

Доктор по медицина на Университет Цюрих, Швейцария /3D предоперативно планиране в ортопедичната травматология/

 

ЛИЧЕН ПРОФИЛ